The Cambridge Companion to International Criminal Law (823)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho The Cambridge Companion to International Criminal Law

 

 

   Chủ biên: William A. Schabas

   Năm xuất bản: 2016

   Nhà xuất bản: Cambridge University Press

   Địa chỉ tài liệu: GVA 002711

                           – Phòng Đọc 02 – Giá sách số 25.

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định của Luật Hình sự quốc tế - lĩnh vực pháp lý điều chỉnh các quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là rất cần thiết. Cuốn sách The Cambridge Companion to International Criminal Law do William A. Schabas chủ biên, giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Hình sự quốc tế.

Sách gồm 4 phần:

Phần 1 – Mục đích, các nguyên tắc của Luật Hình sự quốc tế: quyền con người và Luật Hình sự quốc tế; sự thật và công lý trong phiên tòa xét xử tội phạm nghiêm trọng; hình phạt và kết án; vấn đề bảo đảm hòa bình trong Luật Hình sự quốc tế.

Phần 2 - Thiết chế pháp lý: Tòa án hình sự quốc tế Ad hoc (theo vụ việc); thẩm quyền tài phán của quốc gia; Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và tư pháp hình sự quốc tế.

Phần 3 - Tội phạm: Tội phạm có tính chất tàn bạo, gồm tộị diệt chủng, tội phạm chống loài người và tội phạm chiến tranh; vấn đề hợp tác quốc tế trong tư pháp hình sự; hình sự hóa các hành vi sử dụng vũ lực bất hợp pháp; phạm tội đối với trẻ em.

Phần 4 – Các vụ án điển hình: Adolf Eichmann, Slobodan Milosevic và Charles Taylor.

Phần 5 - Xu hướng tòa án hình sự quốc tế trong tương lai; thách thức đối với tư pháp hình sự quốc tế và Luật Hình sự quốc tế.

The Cambridge Companion to International Criminal Law" là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và bạn đọc muốn tìm hiểu về Luật Hình sự quốc tế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!