Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam (789)

 

Description: Kết quả hình ảnh cho Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam

 

 

Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thế Liên chủ biên.

 Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản: 2017

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2

                           – Giá sách tham khảo Luật Môi trường.

Ô nhiễm môi trường đã và đang gây ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, thể hiện rõ nét qua việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay còn tồn tại một số hạn chế, cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện.

Cuốn sách “Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Khoa học pháp lý do PGS. TS. Hoàng Thế Liên chủ biên, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta.  

Sách gồm 10 chương, chia thành ba phần:

Phần thứ nhất, các vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường: khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động bảo vệ môi trường, pháp luật bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững,…

Phần thứ hai, vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam: khái niệm, nội dung, cơ quan quản lý, công cụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,...

Phần thứ ba, các quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo, rừng; pháp luật về đa dạng sinh học, quản lý chất thải và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ở nước ta và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!