Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba (701)

 

Description: http://minhkhai.vn/hinhlon/9786049614163.jpg

 

 

Tác giả: Lê Văn Cảm, Nguyễn Thị Lan,…

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá Luật Hình sự (số 18).

Cuốn sách “Nhận thức khoa học về Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển lần thứ ba” do GS. TS. Lê Cảm cùng tập thể các tác giả biên soạn dựa trên Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã số: QG.17.49), nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong kỹ thuật lập pháp hình sự, đặc biệt là những điểm mới trong phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba.

Sách gồm ba chương:

Chương 1: Nhận thức khoa học về những điểm mới, kỹ thuật lập pháp của Phần chung Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015: hệ thống và cơ cấu của Bộ luật Hình sự năm 2015; các chế định lớn về đạo luật hình sự, tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hình sự, các biện pháp cưỡng chế hình sự (gồm hình phạt và biện pháp tư pháp), quyết định hình phạt, các biện pháp tha miễn, trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội.

Chương 2: Nhận thức khoa học về kỹ thuật lập pháp của Phần chung Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015: lý luận về lập pháp hình sự trong Nhà nước pháp quyền; các chế định lớn về đạo luật hình sự, tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hình sự, các biện pháp cưỡng chế hình sự, các biện pháp tha miễn, trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội.

Chương 3: Nhận thức khoa học và định hướng tiếp tục hoàn thiện Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai: khái niệm, phương pháp tiếp cận, nội hàm, nguyên tắc, cơ sở khoa học và thực tiễn, vấn đề tiếp thu và lĩnh hội của nhà làm luật đối với những kiến giải lập pháp cụ thể về Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam; mô hình lập pháp và những luận chứng về sự hợp lý của các quy phạm Phần chung Bộ luật Hình sự trong tương lai.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành luật và bạn đọc quan tâm đến pháp luật hình sự, quyền con người, quyền công dân nói chung.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!