Defense perspectives on international criminal justice (695)

 

 

 

    Biên soạn: Colleen Rohan, Gentian Zyberi

    Nhà xuất bản: Cambridge University Press

    Năm xuất bản: 2017

    Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá Luật Hình sự (số 19).

Cuốn sách Defense perspectives on international criminal justice” trình bày tổng quan về bào chữa, vai trò của bào chữa và luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự quốc tế.

Phần I - Vai trò và chức năng của bào chữa trong tố tụng hình sự quốc tế: Vai trò của bào chữa, luật sư bào chữa trong phiên tòa hình sự quốc tế; tiêu chuẩn đạo đức của luật sư bào chữa, công tố viên, thẩm phán trong Luật Hình sự quốc tế; quyền tự đại diện cho chính mình và vai trò của luật sư tư vấn trong phiên toà hình sự quốc tế; sự thiếu đạo đức nghề nghiệp của luật sư bào chữa trong tố tụng hình sự quốc tế.

Phần II - Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động bào chữa: vai trò của tổ chức luật sư bào chữa quốc tế, quyền miễn trừ trách nhiệm đối với luật sư bào chữa và cộng sự của họ, nguyên tắc bình đẳng trong tố tụng hình sự quốc tế.

Phần III - Vai trò của bào chữa trong quá trình giải quyết vụ án hình sự: vai trò của bào chữa, luật sư bào chữa ở giai đoạn tiền tố tụng, xét xử, phúc thẩm; quá trình xác định quốc gia thi hành bản án, khó khăn về điều kiện giam cầm mà người bị kết án phải đối mặt tại quốc gia thi hành bản án, vai trò của tòa án quốc tế trong việc giám sát thi hành án.

Phần IV – Đặc điểm riêng của hoạt động bào chữa: chiến lược bào chữa của luật sư, các nguyên tắc tố tụng ảnh hưởng tới sự thừa nhận chứng cứ tại Tòa án Ad hoc, tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự trong tố tụng hình sự quốc tế, điều tra và thu thập chứng cứ.

Phần V – Kết luận: Quyền bào chữa trước Tòa án hình sự quốc tế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!