Tìm hiểu văn hóa Phật giáo và Lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam (289)

      Đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn của thế giới, ra đời vào Thế kỷ VI trước Công nguyên do thái tử Tất Đạt Đa, hiệu Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Nội dung đạo Phật hướng con người làm việc thiện, sống có đạo đức,... Ngay từ khi được truyền bá vào Việt Nam vào đầu Công nguyên, đạo Phật đã ảnh hưởng sâu rộng, gắn bó đối với đời sống sinh hoạt của cư dân người Việt.

        Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu, từ đó nhận thức đúng về văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động phát hành cuốn sách “Tìm hiểu văn hóa Phật giáo và Lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam” do Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống. Cuốn sách gồm ba phần:

      Phần thứ nhất: Văn hóa Phật giáo – Suối nguồn đời sống tâm linh của người Việt Nam: Phân tích sự ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa, tư tưởng, đạo đức dân tộc; ý nghĩa, nét đẹp các biểu tượng, nghi lễ, lễ hội Phật giáo như: lá cờ Phật giáo, bánh xe Pháp, cây bồ đề, hoa sen, thờ Phật, lễ Phật, ăn chay, Tết cổ truyền, lễ hội hoa đăng,…; nghệ thuật và các giá trị của Phật giáo, nét đặc sắc vùng đất cố đô Huế.

      Phần thứ hai: Văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt Nam: trình bày ý nghĩa của việc đi lễ chùa, dâng lễ, hành hương; văn hóa Phật giáo trong kinh doanh.

     Phần thứ ba: Chùa chiền – Điểm đến của những cuộc hành hương: Giới thiệu lịch sử, kiến trúc một số ngôi chùa tiêu biểu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam: Chùa Một Cột, Trấn Quốc, Thiên Mụ, Trúc Lâm, Ngọc Hoàng, Hoằng Pháp...

      Sách xuất bản 2012, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc yêu thích, tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, hiện có tại trung tâm Thông tin Thư viện: Phòng đọc 01 – Giá sách Văn hóa Giáo dục.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !