Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng Luật Thừa kế (832)

  

       Ngày 1/1/2017 Bộ luật Dân sự 2015 chính thức có hiệu lực. Theo đó, Luật Thừa kế cũng có những thay đổi đáng kể. Nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng và thống nhất khi nghiên cứu, học tập, giảng dạy, áp dụng Luật Thừa kế, PGS. TS. Phùng Trung Tập biên soạn cuốn sách “Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng Luật Thừa kế”. Cuốn sách nằm trong bộ sách “Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng” .

      Cuốn sách gồm 3 phần:

      Phần I. Những quy định mới cơ bản về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Tác giả làm rõ những điểm mới cơ bản về thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2015; so sánh, đối chiếu với chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2005.

      Phần II. Bình giải Luật Thừa kế Việt Nam hiện nay. Bình luận, giải thích từng điều khoản của Luật Thừa kế theo trật tự các phần: quy định chung về thừa kế; thừa kế theo di chúc; theo pháp luật; thanh toán và phân chia di sản; phong tục tập quán và áp dụng phong tục tập quán trong xét xử các vụ án dân sự về thừa kế.

      Phần III. Áp dụng Luật Thừa kế hiện hành trong việc chia di sản: chia di sản trong những trường hợp phức tạp; chia di sản liên quan đến di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng; chia di sản liên quan đến người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc; thừa kế thế vị có nhân tố con nuôi. Trong từng nội dung, tác giả đưa ra các tình huống giả định, các cách áp dụng pháp luật khác nhau, phân tích để tìm ra cách áp dụng chính xác nhất.

      Sách do nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2017, hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 

- Phòng mượn 2 - Giá sách 08

- Phòng đọc 2 - Giá sách 16

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!