Family law (565)

      Cuốn sách “Family law ” được xuất bản lần đầu năm 2001 dưới dạng bản in, từ lần xuất bản thứ 6 đến nay được phát hành dưới dạng in và điện tử. Trải qua 7 lần xuất bản, với những thay đổi, cập nhật nội dung mới, “Family law” được đánh giá cao bởi học giả, nhà nghiên cứu và bạn đọc trên toàn thế giới.

     Cuốn sách gồm 13 chương. Mỗi chương bắt đầu bằng mục “Learingobjective” – liệt kê nội dung của chương. Phần kết luận là những bình luận, đánh giá của tác giả về những vấn đề được trình bày trong chương. “Family law” là giáo trình tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, giảng viên, người nghiên cứu trong lĩnh vực này.

      Chương 1, giới thiệu chung về Luật gia đình: giải thích thuật ngữ liên quan, cách tiếp cận Luật gia đình: chức năng của gia đình, quan điểm nữ quyền,… ; ảnh hưởng của Tuyên ngôn nhân quyền năm 1998 tới Luật gia đình.  

     Chương 2, đề cập đến việc bảo vệ hôn nhân gia đình như: trợ giúp pháp lý, hòa giải, tòa án tôn giáo,…

      Các chương còn lại trình bày nội dung của Luật gia đình: hôn nhân, quan hệ dân sự và chung sống như vợ chồng; ly hôn; chế độ tài sản của vợ chồng; bạo lực gia đình; quan hệ giữa cha, mẹ và con cái; xác nhận cha, mẹ cho con; nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, con; vấn đề bảo vệ trẻ em; việc nhận nuôi và chăm sóc con nuôi; nghĩa vụ cấp dưỡng của con với cha mẹ,…

      Sách do nhà xuất bản Pearson xuất bản năm 2015, hiện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:

Phòng đọc 2 → Giá sách  17

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!