East Asia labor and employment law: International and comparative context (580)

      Đông Á là một trong những khu vực đông dân cư nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã làm cho lực lượng lao động ở khu vực này ngày càng gia tăng, đòi hỏi các quốc gia phải hoàn thiện hành lang pháp lý chung cũng như của từng nước nhằm điều chỉnh toàn diện quan hệ pháp luật về lao động và việc làm trong khu vực. Cuốn sách “East Asia labor and employment law: International and comparative context” của tác giả Ronald C. Brown giới thiệu với bạn đọc về pháp luật lao động và việc làm ở khu vực Đông Á nói chung và một số quốc gia nói riêng.

       Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

      Phần 1: Toàn cầu hóa và tác động đối của toàn cầu hóa với lao động và việc làm, các tổ chức công đoàn, hoạt động kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, pháp luật lao động quốc tế; …

      Phần 2: Những tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu và sự tác động lẫn nhau giữa pháp luật lao động trong nước, nước ngoài và quốc tế.

      Phần 3: Tiếp cận pháp luật lao động trên 4 nội dung: nguồn của Luật Lao động, cấu trúc, quản lý nhà nước; quyền và lợi ích của người lao động; các tổ chức công đoàn quốc gia và quốc tế; giải quyết tranh chấp về quyền và lợi ích của người lao động.

      Phần 4: Pháp luật Lao động một số nước Đông Á, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

      Phần 5: Tư vấn trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực ở khu vực Đông Á, gồm: tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, điều kiện làm việc, lợi ích của người lao động, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp, quản lý nguồn nhân lực toàn cầu,…

      Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về pháp luật lao động khu vực Đông Á, nhất là các doanh nghiệp muốn đầu tư vào khu vực có lực lượng lao động dồi dào này.

      Sách do nhà xuất bản Cambridge University Press ấn hành năm 2012, hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện - Phòng đọc 2 - Giá sách 13

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !