Mưu lược Mao Trạch Đông (479)

Mao Trạch Đông là một trong những nhân vật quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại và là người mở đầu công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc. Học giả Shinjima Junra, người Nhật Bản cho rằng: “Mao Trạch Đông không phải là nhà cách mạng theo kiểu “thợ mộc” – chỉ biết đục đẽo cứng nhắc, cũng không phải một nhà cách mạng theo kiểu học giả, mà là một nhà cách mạng theo kiểu quân sư mưu lược, nhiều kỹ xảo”. Vậy, mưu lược của Mao Trạch Đông là gì, được thể hiện trong những lĩnh vực nào, đem lại hiệu quả ra sao? Bạn sẽ tìm được lời giải đáp qua cuốn sách Mưu lược Mao Trạch Đông của GS. Tiêu Thi Mỹ.

Cuốn sách gồm 10 chương, trình bày mưu lược của Mao Trạch Đông trên các lĩnh vực: đời sống, chính trị, mặt trận thống nhất, lãnh đạo, quân sự, ngoại giao, kinh tế, tuyên truyền, lãnh đạo Đảng và trị quốc. 10 chương có nội dung xuyên suốt theo cuộc đời nhân vật, giống như một bộ phim tài liệu về sự nghiệp cách mạng của Mao Trạch Đông.

Trong mỗi lĩnh vực, tác giả đưa những sự kiện, bối cảnh Mao Trạch Đông thể hiện mưu lược và phân tích tài năng “đa mưu túc trí” của ông. Ví dụ, trong cuộc sống, mưu lược của Mao Trạch Đông thể hiện ở sự tự tin, nỗ lực, tinh thần văn minh, khí phách ngang tàng, lý tưởng cao thượng, nhu cầu vật chất đạm bạc,… Hay mưu lược quân sự thể hiện trong chiến thuật đánh du kích, dụ địch xâm nhập, giương đông kích tây, thâm nhập vùng địch hậu, đánh công thành, chặn tiếp viện, mai phục quân để đánh chặn,…

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Mao Trạch Đông. Đồng thời, tác giả giúp người đọc hiểu thêm về lý luận chủ nghĩa xã hội Trung Quốc mà Mao Trạch Đông đã xây dựng; góp phần lý giải cơ sở xây dựng các phương châm, chiến lược, sách lược của Đảng và Nhà nước Trung Quốc hiện nay.

Sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2016, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện → Phòng đọc 1Giá sách Lịch sử

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!