Marketing dịch vụ (959)

 

 

 

Tác giả: Võ Thị Ngọc Thúy chủ biên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 006075-84 - Phòng đọc 02 – Giá Giáo trình.

 

         Marketing dịch vụ là việc các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra các loại hình marketing với mục đích giúp khách hàng quảng cáo, phát triển sản phẩm từ đó mang lại lợi ích cho khách hàng và cho mình. Marketing dịch vụ trở thành một phương thức kinh doanh hiệu quả, người bạn đồng hành của các nhà quản trị doanh nghiệp.

         Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tài liệu tham khảo về marketing dịch vụ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát hành cuốn sách “Marketing dịch vụ” do TS. Võ Thị Ngọc Thúy chủ biên.

         Cuốn sách gồm 9 chương, chia làm 3 phần.

         Phần thứ nhất  - Tổng quan về dịch vụ và marketing dịch vụ như: lịch sử phát triển, các loại dịch vụ, tâm lý và hành vi khách hàng trong dịch vụ, khái quát 7 yếu tố trong marketing dịch vụ, điểm khác biệt giữa marketing sản phẩm và marketing dịch vụ.

        Phần thứ hai - Tác giả phân tích 7 yếu tố cấu thành marketing dịch vụ bao gồm: dịch vụ và trải nghiệm, giá, hệ thống và không gian, truyền thông, nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất.

         Phần thứ ba - Thương hiệu trong dịch vụ, nguyên tắc quản trị quan hệ với khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp.

         Trong mỗi chương ngoài phần lý thuyết, tác giả nêu ví dụ, câu hỏi ôn tập giúp bạn đọc nắm được những vấn đề cốt yếu của các chương và gợi ý những tài liệu tham khảo hay và bổ ích.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !