Về đạo Phật (1300)

 

 

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu:

Phòng đọc 01 → Giá Tôn giáo

Phòng mượn 2→ Giá Tôn giáo

Phật giáo là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới, ra đời khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, có ảnh hưởng lớn tới lối sống của người Việt Nam. Cuốn sách “Về đạo Phật”  được trích từ tác phẩm Mười tôn giáo lớn trên thế giới do tác giả Hoàng Tâm Xuyên chủ biên cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về nguồn gốc ra đời, giáo lý, quá trình phát triển, kinh Đại Tạng, chế độ chùa chiền, nghi thức và ngày tết của đạo Phật.

Nguồn gốc ra đời: Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, khởi nguồn từ quyết tâm của Thái Tử Tất Đạt Đa muốn tìm ra phương cách giúp con người thoát khỏi nỗi khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử. Trải qua quá trình tu hành, người đắc đạo, từ đó người được gọi là Phật hay Thích Ca Mâu Ni.

Giáo lý Phật giáo gồm: thuyết Tứ đế, Duyên khởi, Ngũ uẩn của Phật giáo nguyên thủy; giáo lý của Phật giáo bộ phái (Tiểu thừa); giáo lý của Phật giáo đại thừa.

Quá trình phát triển: Ở châu Á, đạo Phật truyền về phía nam sang Xri Lanca, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia; truyền lên phía bắc vào Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam… Các nước Âu – Mỹ như Anh, Đức, Pháp, Mỹ cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ đạo Phật.

Kinh Đại tạng, chế độ chùa chiền, nghi thức và ngày tết của đạo Phật: Đại tạng kinh, chế độ Tăng già, xuất gia, Trì giới; Tùng Lâm Thanh Quy, chùa viện, nghi thức Phật sự, chôn cất, Truyền Chiêu, Thủy Lục Đạo Trường, Phóng diệm khẩu, Hội Vu lan bồn, tết Phật Đản, tết Thành đạo, tết niết bàn, tết Phá Khứ.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!