Thị trường chứng khoán – Cấu trúc và cơ chế hoạt động (915)

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Cành chủ biên

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2014

Địa chỉ tài liệu:

Phòng đọc 1: DSVKT 002988-92

Phòng mượn: MSVKT 001729-33

 

Trong những năm gần đây, sự phát triển của nền kinh tế nước ta làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về vốn phát triển kinh tế cũng như sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư sinh lời. Những kênh huy động vốn truyền thống từ ngân hàng, ngân sách nhà nước đã không còn đáp ứng được xu thế mới. Thị trường chứng khoán ra đời là một kênh đáp ứng được nhu cầu này.

Dựa trên việc tham khảo các tài liệu về thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, GS.TS. Nguyễn Thị Cành và TS. Trần Viết Hoàng biên soạn cuốn sách “Thị trường chứng khoán – Cấu trúc và cơ chế hoạt độngnhằm cung cấp cho độc giả những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán. Cuốn sách gồm 12 chương. Trong mỗi chương, ngoài việc giới thiệu lý thuyết, tác giả còn đưa ra các ví dụ minh họa giúp bạn đọc hiểu rõ các vấn đề được trình bày.                                        

Chương 1 – 2 : Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán: khái niệm, cấu trúc, hàng hóa, mối quan hệ giữa các bộ phận của thị trường tài chính; lịch sử hình thành, phát triển, chức năng,   nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán.

Chương 3 – 4: Cổ phiếu, trái phiếu: định giá cổ phiếu; quyền hạn của chủ sở hữu cổ phiếu; lợi ích, rủi ro của việc sở hữu cổ phiếu thường; đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi; tính chất của trái phiếu; lãi suất, thời gian đáo hạn, đăng kí, lợi suất của trái phiếu;...

Chương 5 – 8: Giao dịch chứng khoán ở thị trường sơ cấp, thứ cấp; các loại lệnh giao dịch chứng khoán; bán khống cổ phiếu, quy định về bán khống cổ phiếu,...

Chương 9 – 12: Phương pháp phân tích thị trường chứng khoán; hợp đồng quyền chọn, thị trường và hợp đồng tương lai, đặc thù của các loại công ty, quỹ đầu tư;...

 “Thị trường chứng khoán – Cấu trúc và cơ chế hoạt động”  là tài liệu hữu ích dành cho sinh viên ngành Tài chính  - Ngân hàng, các ngành kinh tế khác quan tâm đến thị trường chứng khoán.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!