The “War on terror” and the framework of International law (583)

 

Đạo hiếu trong Nho gia

 

 

Tác giả: Hellen, Duffy

Nhà xuất bản: Cabridge

Năm xuất bản: 2015

Địa chỉ tài liệu: GVA 002440 - Phòng đọc 2 - Giá 25

 

Ngày nay, khủng bố đang đe dọa tới hòa bình an ninh của nhiều quốc gia trên thế giới. Cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn tội phạm nguy hiểm này, trong đó có việc xây dựng các văn bản pháp luật quốc tế về chống khủng bố. Cuốn sách “The War on terror and the framework of international law” giúp bạn đọc nắm bắt được hệ thống các quy định của Pháp luật Quốc tế về khủng bố và chống khủng bố.

Mở đầu cuốn sách, tác giả phác thảo sơ bộ những vấn đề liên quan đến khủng bố quốc tế, sự thay đổi khái niệm “khủng bố” dưới góc độ của Luật Quốc tế sau sự kiện 11/9 tại Mỹ; trách nhiệm của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong cuộc chiến chống khủng bố theo quy định của Luật Quốc tế.

Phần tiếp theo, giới thiệu khung pháp lý, các chuẩn mực, cơ chế, nguyên tắc từ nhiều lĩnh vực luật đang tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố. Tác giả nhìn nhận dưới lăng kính của Luật Hình sự để xác định hành động khủng bố quốc tế, Tòa án hoặc cơ quan thực hiện thẩm quyền xét xử tội phạm khủng bố. Việc áp dụng Luật Nhân đạo quốc tế, Luật Nhân quyền quốc tế trong giải quyết xung đột vũ trang và trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phần cuối của cuốn sách, xem xét các vụ việc bắt giữ tội phạm tại vịnh Guantanamo, tiêu diệt trùm khủng bố Osama Biladen; vai trò của Tòa án trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!