Social media and elictronic commerce law (659)

 

Description: \\Home\Home\pd02\Desktop\anhbia.jpg

 

 

Tác giả: DavidSon, Aland

Nhà xuất bản: Cambridge

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu: GVA 002458 - Phòng đọc 2 - Giá số 02.

Sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử và phương tiện truyền thông xã hội đang đặt ra thách thức cho luật pháp trong việc giải quyết các vi phạm về quyền riêng tư và an ninh trong không gian ảo. “Social media and elictronic commerce law” giới thiệu những quy định của pháp luật Úc về thương mại điện tử.

Phần 1: Giới thiệu chung về nền tảng pháp lý, thuật ngữ “không giản ảo”.

Phần 2: Quy định pháp luật liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội: chia sẻ file ngang hàng; điện toán đám mây, tội phỉ báng bôi nhọ danh dự; quyền riêng tư trong không gian ảo, thư điện tử, kiểm duyệt trực tuyến.

Phần 3: Pháp luật về thương mại điện tử tại Úc, NewZealand; vấn đề liên quan đến hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử, quyền tác giả, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tên miền, tội phạm công nghệ cao, chứng cứ điện tử và thẩm quyền xét xử những vấn đề liên quan đến vi phạm trong không gian ảo.

Phần 4: Luật Giao dịch Điện tử năm 2000 của bang Victoria – Úc và Nguyên tắc Bảo mật của Úc.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến thương mại điện tử, hương tiện truyền thông.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                      Nguyễn Thị Ánh