Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện trường Đại học Hà Nội

      Sáng ngày 12/01/2017, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu với các cán bộ của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hà Nội, nhằm chia sẻ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác phục vụ bạn đọc. Tham dự buổi giao lưu có ThS. Lê Thị Thành Huế - Giám đốc Thư viện Trường Đại học Hà Nội, ThS. Lê Thị Hạnh - Giám đốc và ThS. Phạm Thị Mai - Phó giám đốc Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội cùng các cán bộ của hai thư viện.

      Mở đầu buổi giao lưu, các cán bộ đã trao đổi sôi nổi về các vấn đề: chương trình đào tạo người dùng tin; tinh thần phục vụ, kĩ năng ứng xử của cán bộ thư viện với bạn đọc; hoạt động marketing các sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện,… Tiếp theo, ThS. Nguyễn Thị Thủy – Bộ phận Hỗ trợ và Tư vấn thông tin của Thư viện Trường Đại học Hà Nội giới thiệu các tính năng và hướng dẫn các cán bộ của Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội sử dụng phần mềm Endnote trong việc trích dẫn tài liệu và lập danh mục tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học.

      Buổi giao lưu kết thúc trong không khí vui vẻ, thân mật. Đây là khởi đầu cho sự hợp tác, chia sẻ trong thời gian sắp tới giữa hai thư viện.