Thông báo về việc kích hoạt tài khoản bạn đọc tại Cổng thông tin thư viện

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v kích hoạt tài khoản bạn đọc tại Cổng thông tin thư viện

Kính gửi: Quý bạn đọc!

      Để phục vụ việc khai thác hiệu quả Cổng thông tin thư viện, nhất là việc đăng nhập tài khoản cá nhân khi bạn đọc kiểm tra tình trạng mượn, trả tài liệu, đồng thời chuẩn bị cho việc khai thác tài liệu số sau này. Trung tâm đã cập nhật thêm thông tin của bạn đọc như: email, điện thoại, địa chỉ,… vào phần mềm Kipos và kích hoạt tài khoản cho 8.515 bạn đọc sử dụng Cổng thông tin thư viện. Đề nghị bạn đọc đăng nhập tài khoản của mình theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://thuvien.hlu.edu.vn/introduction.aspx?mnuid=164&contentid=149 để sử dụng hết tính năng của Cổng thông tin thư viện. Bạn đọc cần hỗ trợ đề nghị liên hệ tại Quầy Lễ tân hoặc hỗ trợ qua fanpage Thư viện Trường đại học luật Hà Nội để được hỗ trợ.

      Đối với 2.741 bạn đọc không cung cấp địa chỉ email cho Trung tâm, tài khoản bạn đọc chưa được kích hoạt nên không sử dụng hết các tính năng trên. Đề nghị đại diện Ban cán sự các lớp tiếp tục thu thập thông tin của thành viên lớp mình và cung cấp cho Trung tâm (lần 2) theo mẫu đã gửi (thông tin của bạn đọc chưa cung cấp) và gửi về địa chỉ Thuvien@hlu.edu.vn. Thời hạn cuối: 28/02/2017.

      Hết thời hạn trên, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn đọc không sử dụng đầy đủ các tính năng của Cổng thông tin nếu bạn đọc không cung cấp thông tin theo yêu cầu để Trung tâm kích hoạt tài khoản.

      Trân trọng thông báo!

                                        Phó giám đốc

 

 

                                     ThS. Phạm Thị Mai