Thông báo về chương trình dùng thử Cơ sở dữ liệu LegalTrac

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình dùng thử Cơ sở dữ liệu LegalTrac

       Kính gửi: Quý bạn đọc!

      Từ ngày 15/03/2017 đến ngày 15/04/2017, Nhà xuất bản GALE Cengage Learning cung cấp chương trình dùng thử Cơ sở dữ liệu (CSDL) LegalTrac cho bạn đọc của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

      LegalTrac là bộ sưu tập các xuất bản phẩm về pháp luật, với 250 tên tài liệu toàn văn trong bộ sưu tập 1.500 tài liệu được cung cấp chỉ mục gồm: tạp chí, báo, sách, ấn phẩm chuyên ngành, tạp chí của Hiệp hội Luật sư và tạp chí pháp luật quốc tế. CSDL còn cung cấp các vụ án, văn bản pháp luật, báo cáo thực tiễn pháp luật, các quy định về hệ thống thuế của liên bang, tiểu bang nước Mỹ cũng như Khối thịnh vượng chung nước Anh, EU và pháp luật quốc tế.

      LegalTrac gồm nhiều tính năng hữu ích cho phép bạn: tải và đánh dấu bài viết; tạo trích dẫn theo nhiều định dạng; nghe trực tiếp hoặc lưu bài dưới dạng âm thanh MP3; dịch bài viết sang Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác,…

* Bạn đọc tra cứu CSDL thông qua máy tính được kết nối mạng Internet theo:

- Địa chỉ: http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnhlu

- Password: research

- Tài liệu hướng dẫn tra. Tại đây

      Trong quá trình khai thác CSDL, Trung tâm rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý bạn đọc thông qua Phiếu khảo sát tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_bRuN7sWgJ6P8HIpdfgn5EpDJxZOSv8KiEAIxVoo_6EgEug/viewform Đây là một trong các cơ sở để Trung tâm nghiên cứu, đề xuất phát triển vốn tài liệu trong thời gian tới.

Bạn đọc cần giải đáp, tư vấn, hỗ trợ hãy truy cập Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc gửi Email: thuvien@hlu.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

ThS. Phạm Thị Mai