Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41

        Thực hiện Nội quy thư viện về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa khi kết thúc học kỳ, Trung tâm Thông tin Thư viện đề nghị sinh viên K41 trả hết tài liệu trước khi về nghỉ hè (sau khi thi xong môn nào có thể trả tài liệu môn đó). Nếu sinh viên không trả hết tài liệu thì không được mượn tài liệu của kỳ tiếp theo.

                                                                                                          Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2017

                                                                                                              CB PHỤ TRÁCH

 

 

                                                                                                                  Hà Thị Ngọc