Ra mắt Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án

      Ngày 18/7/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ra mắt "Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án" tại địa chỉ https://congbobanan.toaan.gov.vnTính đến ngày 26/7/2017, đã có 946 bản án, quyết định có hiệu lực được công bố.

      Trang thông tin điện tử này cho phép công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung bản án, quyết định được công bố; đồng thời cho phép xem chi tiết các thông tin liên quan đến bản án, quyết định đã công bố như: các bản án, quyết định thuộc lĩnh vực có liên quan; các án lệ đã được áp dụng... Bên cạnh đó, người dân có thể trực tiếp cho ý kiến đối với các bản án, quyết định đã được công bố thông qua nhiều tiện ích trong đó có tiện ích “ý kiến phản hồi đối với bản án, quyết định”.