Thông báo về việc thu hồi tài liệu quá hạn đối với sinh viên các khóa

   

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi tài liệu quá hạn đối với sinh viên các khóa

 

 Thực hiện Nội quy Thư viện về việc thu hồi tài liệu sau khi kết thúc học kì. Tính đến ngày 14/8/2017 còn 370 sinh viên  các khóa 38, 39, 40, 41 đang mượn tài liệu quá hạn và đã bị xử lý theo đúng Nội quy Thư viện. Trung tâm Thông tin Thư viện đề nghị sinh viên khẩn trương hoàn trả Thư viện tài liệu đang mượn quá hạn. Sau khi sinh viên trả đủ hết tài liệu mới được tiếp tục sử dụng Thư viện và mượn Giáo trình, sách tham khảo của kỳ tiếp theo.

Danh sách sinh viên đang mượn tài liệu quá hạn kèm theo thông báo này: K38K39K40K41.

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

          CB PHỤ TRÁCH PM

 

 

                                                                                         Hà Thị Ngọc