Thông báo về việc ngưng phục vụ tài liệu số

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI                          

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

THÔNG BÁO

Hiện tại Cổng thông tin của Trung tâm Thông tin thư viện bị lỗi kỹ thuật. Do đó, bạn đọc tạm thời không truy cập được nguồn tài liệu số.

Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để khắc phục trong thời gian sớm nhất, rất mong bạn đọc thông cảm.

Trân trọng!

                                                                                                  Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2018

                                                                                                       LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                                               P. GIÁM ĐỐC

 

 

                                                Phạm Thị Mai