Lãnh thổ biên giới trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam (866)

 

 

 

Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước (chủ biên), ThS. Trần Phú Vinh

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2017

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 23.

Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh, xung đột mà phần lớn liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới. Tranh chấp không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia tranh chấp mà còn đe dọa an ninh thế giới, khu vực. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về lãnh thổ, biên giới cũng như vấn đề tranh chấp và phương thức giải quyết tranh chấp lãnh thổ, biên giới giữa các quốc gia, TS. Ngô Hữu Phước và ThS. Trần Phú Vinh biên soạn cuốn sách “Lãnh thổ biên giới trong Luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam” .

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1, 2 - Những vấn đề lý luận và pháp lý về lãnh thổ, biên giới quốc gia trong Luật Quốc tế: Khái niệm, bộ phận cấu thành, quy định của pháp luật quốc tế về lãnh thổ và biên giới quốc gia,...

Chương 3 - Lãnh thổ và biên giới Việt Nam: Tóm tắt lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam từ thời lập quốc cho đến nay; quy định của pháp luật Việt Nam về lãnh thổ và biên giới Việt Nam;  tranh chấp lãnh thổ, biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.          

Chương 4 - Tranh chấp và giải quyết tranh chấp về lãnh thổ và biên giới trong Luật Quốc tế: Khái quát về tranh chấp quốc tế; biện pháp và thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ và biên giới, một số phán quyết của Trọng tài quốc tế và Tòa án Công lý về giải quyết tranh chấp lãnh thổ và biên giới giữa các quốc gia trên thế giới.

Sách là tài liệu tham khảo dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến vấn đề lãnh thổ, biên giới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!