Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người (943)

 

Description: Pháp luật Hợp đồng bảo hiểm con người

 

 

  Tác giả: Nguyễn Thị Thủy chủ biên, Trần Quang Khải

    Nhà xuất bản: Hồng Đức

  Năm xuất bản: 2017

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá sách 13.

Trong cuộc sống, con người có thể gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng như: ốm đau, bệnh tật, tai nạn,... Để giảm thiểu những khó khăn về tài chính, đảm bảo sự ổn định cho đời sống khi gặp những rủi ro trên, việc tham gia bảo hiểm con người là cần thiết đối với mỗi cá nhân trong xã hội.

Cuốn sách Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người do TS. Nguyễn Thị Thủy chủ biên, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc quan tâm tìm hiểu về các loại hợp đồng bảo hiểm con người và quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Sách gồm 2 chương:

Chương 1- Những vấn đề lý luận về hợp đồng bảo hiểm con người: làm rõ khái niệm, phân loại hợp đồng bảo hiểm con người. Phân tích các yếu tố chi phối quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người: quyền lợi, nghĩa vụ, tuổi tác, nghề nghiệp, nơi cư trú của người được bảo hiểm; yếu tố rủi ro, tích lũy của bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm; quy tắc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mẫu do Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ban hành và nguyên tắc khoán trong bảo hiểm con người.

Chương 2 - Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người và kiến nghị hoàn thiện: nghiên cứu quy định pháp luật đối với các chủ thể trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm con người, bao gồm: bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, doanh nghiệp bảo hiểm; cách thức đóng phí và trả tiền bảo hiểm; vấn đề đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Trên cơ sở làm rõ những bất cập, hạn chế còn tồn tại, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành đối với hai loại hình bảo hiểm: nhân thọ và sức khỏe, tai nạn con người.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!