Women, crime, and justice: balancing the scales (720)

 

Description: C:\anh\anhbia.jpg

 

 

Tác giả: Elaine Gunnison, Frances P.Bernat, Lynne Goodstein

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2017

Địa chỉ tài liệu: GVA 002563 - Phòng đọc 2 - Giá số 19.

 

Trong cơ cấu tội phạm hiện nay, tội phạm nữ đang có chiều hướng gia tăng. Vấn đề tội phạm nữ đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới.

Cuốn sách Women, crime, and justice: balancing the scales” phân tích toàn diện về tội phạm nữ, vai trò của phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự ở Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.

Mở đầu cuốn sách, giới thiệu những nhân tố cốt lõi ảnh hưởng tới nhận thức của chúng ta về vấn đề phụ nữ và tội phạm; tóm tắt phong trào nữ quyền ở Hoa Kỳ, thuyết Nữ quyền.

Tiếp theo, tác giả trình bày đặc điểm, hành vi phạm tội; giải thích nguyên nhân phạm tội dựa trên lý thuyết hình sự. Những vấn đề pháp lý liên quan đến tội phạm nữ: mục đích xử phạt, hình phạt khác nhau giữa phạm nhân nữ và nam, những khó khăn trở ngại của nữ phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng là nội dung tiếp theo của cuốn sách.

Luật, chính sách đang áp dụng, hình phạt đối với phụ nữ đang mang thai, sử dụng thuốc bất hợp pháp; những thay đổi của các quy định pháp luật liên quan đến hành vi tấn công, buôn bán tình dục; bạo lực gia đình; tù nhân đồng tính, chuyển giới; các hành vi đe dọa trực tuyến là nội dung được đề cập trong chương 3 - 7.

Các chương cuối, tác giả phân tích sự tham gia của nữ giới trong hệ thống tư pháp hình sự: mô tả quá trình phụ nữ gia nhập nghề cảnh sát, luật sư, các cơ sở quản giáo, những thách thức họ phải đối mặt trong công việc; so sánh việc thực hành pháp lý cho phụ nữ trên toàn cầu.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!