Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự (234)

 

 

 

Tác giả: ThS. Vũ Hoài Nam chủ biên

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Tư pháp

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc - Giá sách số 19

                        Phòng mượn: Giá sách số 11.

Hội thẩm có vị trí, vai trò quan trọng bảo đảm tính dân chủ trong hoạt động xét xử. Việc tham gia trực tiếp xét xử của Tòa án và đưa ra các phán quyết của Hội thẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật. Cuốn sách Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự” do ThS. Vũ Hoài Nam chủ biên, phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản của luật hình sự, tố tụng hình sự sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được ban hành và kỹ năng nghiệp vụ của Hội thẩm được các tác giả tổng kết trong quá trình giảng dạy và hoạt động thực tiễn xét xử.

Mở đầu cuốn sách, tác giả trình bày vị trí, vai trò và quyền hạn của Hội thẩm. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự mà Hội thẩm cần quan tâm như tội phạm, trách nhiệm hình sự, hình phạt. Làm rõ nhiệm vụ của Hội thẩm, trường hợp Hội thẩm phải từ chối tham gia xét xử hoặc bị thay đổi, chứng cứ trong vụ án hình sự,…

Phần tiếp theo phân tích kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử tại phiên tòa và kỹ năng cơ bản của Hội thẩm khi tham gia xét xử các loại tội phạm cụ thể như: tôi xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; tội phạm về môi trường; tội phạm về ma túy,…

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hành nghề luật nói chung và Hội thẩm khi tham gia xét xử các vụ án hình sự nói riêng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!