Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam (995)

 

Kết quả hình ảnh cho Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ  trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin

   

 

          Tác giả: PGS. TSKH. Phạm Đức Chính chủ biên

       Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

       Năm xuất bản: 2017

       Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá sách tham khảo Kinh tế.

Bất đối xứng thông tin là tình trạng khi tham gia vào một giao dịch trên thị trường có một bên nắm giữ thông tin đầy đủ hơn bên kia về đặc tính của sản phẩm đang được giao dịch. Điều này dẫn đến việc bên nắm giữ thông tin sẽ hưởng nhiều lợi ích trong khi bên không có hoặc có ít thông tin chịu rủi ro. Đối với thị trường chứng khoán đầy biến động, các bên tham gia giao dịch cần tiếp cận những thông tin gì để đưa ra quyết định đúng, giảm thiểu rủi ro và tổn thất do hậu quả của tình trạng bất đối xứng thông tin?

Cuốn sách Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam” giúp độc giả tìm hiểu về tình trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ đối với vấn đề này.

Chương 1. Bất đối xứng thông tin và các nguyên tắc giao dịch của thị trường: bất đối xứng thông tin và cơ chế giao dịch của thị trường; chi phí, lợi ích của thông tin; nguyên nhân, hậu quả và giải pháp giúp giảm thiểu tổn thất lợi ích do bất đối xứng thông tin gây ra.

Chương 2. Quyền chọn - công cụ phái sinh khắc phục bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán: khái quát về thị trường chứng khoán, bất đối xứng thông tin và quyền chọn của nhà đầu tư.

Chương 3. Thực trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam: lịch sử hình thành, phát triển; hoạt động quản lý hệ thống thông tin và tình trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán nước ta từ năm 2000 đến nay; nguyên nhân và tác động của bất đối xứng thông tin đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư.

Chương 4. Áp dụng quyền chọn của nhà đầu tư khắc phục bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam: vai trò của Chính phủ trong việc hoàn chỉnh cơ chế phát tín hiệu bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết, cơ chế giám sát hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý, cơ chế sàng lọc cho nhà đầu tư chứng khoán, kiểm soát thị trường quyền chọn và tác động của quyền chọn nhà đầu tư.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!