Fundamentals of Business Law today: summarized cases (393)

 

Description: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51FtuiVueiL._SX423_BO1,204,203,200_.jpg

 

 

       Tác giả: Roger LeRoy Miller

       Năm xuất bản: 2016

       Nhà xuất bản:  Cengage Learning

       Địa chỉ tài liệu: GVA 002464

                                  Phòng Đọc 02 – Giá sách số 10.

          Cuốn sách “Fundamentals of business law today: summarized cases của tác giả Roger Leroy Miller trình bày những vấn đề pháp lý cơ bản trong hoạt động kinh doanh của Mỹ. Ấn bản lần thứ 10 bổ sung một số nội dung liên quan đến Luật Internet, truyền thông xã hội, vấn đề bảo mật và những án lệ nổi bật.

          Cuốn sách gồm 31 chương, chia thành 10 phần:

Phần 1 - Môi trường pháp lý trong kinh doanh; Tòa án và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn; vấn đề đạo đức trong kinh doanh.

Phần 2 - Bồi thường thiệt hại và tội phạm: Luật Bồi thường thiệt hại; sở hữu trí tuệ; Luật Internet, truyền thông xã hội và bảo mật; Luật Hình sự, trách nhiệm hình sự, tội phạm mạng.

Phần 3, 4 - Hợp đồng: bản chất, phân loại hợp đồng; hợp đồng truyền thống, hợp đồng điện tử; điều kiện có hiệu lực của hợp đồng; bảo đảm thực hiện hợp đồng; vi phạm hợp đồng; quyền của bên thứ ba, thanh toán hợp đồng; sự hình thành, các điều khoản và việc thực hiện hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê tài sản.

Phần thứ 5 - 7 - Công cụ chuyển nhượng; quan hệ vay – cho vay; quan hệ lao động.

Phần 8 - Tổ chức kinh doanh: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn; thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động của công ty; giám đốc, văn phòng và cổ đông của công ty; bảo vệ nhà đầu tư, thương mại trong nước và quản trị công ty.

Phần 9, 10 – Sở hữu tư nhân, ký gửi hàng hóa; bất động sản, mối quan hệ cho thuê nhà ở; bảo hiểm, di chúc, ủy thác; trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng; Luật Quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu.

          Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giảng viên, sinh viên quan tâm đến luật kinh doanh và thương mại.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!