Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt (853)

 

 

 

Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Lan Hiền.

Năm xuất bản: 2017.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 01 – Giá sách Tham khảo Mác.

 

         Tôn giáo là một hiện tượng xã hội có ảnh hưởng nhất định đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuốn sách “Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt” do PGS. TS. Đỗ Lan Hiền chủ biên và tập thể tác giả cung cấp cho bạn đọc cái nhìn khái quát về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam, đánh giá tác động của tôn giáo đến lối sống của người Việt.

         Mở đầu cuốn sách, tác giả trình bày các quan niệm khác nhau về lối sống;  phương diện thể hiện và những nhân tố tác động đến sự hình thành lối sống của người Việt; làm rõ cơ sở lý thuyết và thực tiễn trong mối quan hệ giữa tôn giáo và lối sống.

        Chương tiếp theo, khái quát tình hình tôn giáo trên thế giới hiện nay, đặc biệt ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á – nơi có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị và văn hóa. Giới thiệu một số tôn giáo chủ đạo ở Việt Nam hiện nay và làm rõ những động thái, nguyên nhân của sự biến đổi trong đời sống tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam

         Cuối cùng, tác giả phân tích tác động của một số tôn giáo chủ đạo ở Việt Nam đến lối sống của người Việt truyền thống và hiện tại qua hai giai đoạn, trước thời kỳ đổi mới và từ sau năm 1986 đến nay ở các khía cạnh: tác động của tôn giáo đến quan niệm với ứng xử với thiên nhiên, môi trường; cách thức lao động, sản xuất, kinh doanh; cách thức tư duy; cách giao tiếp, ứng xử; phong tục tập quán và tác động đến việc hình thành các chuẩn mực, hệ giá trị mới cho lối sống mới hiện nay.

          Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm đến tôn giáo nói chung và các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!