Giáo trình
34(V)52(075)
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)52(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2005
Mô tả vật lý 499 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Thỉnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
00110204
0021
00412182
005201702061055
008051208s2005 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a20170206105514|bhientt|c201602221512|dhanhlt|y200512080202|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52(075)
090 |a34(V)52(075)|bGIA 2005
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2005
300 |a499 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aTố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aLê, Thu Hà,|cThS
7001 |aTrần, Anh Tuấn,|cThS
7001 |aNguyễn, Triều Dương
7001 |aBùi, Thị Huyền,|cThS
7001 |aHoàng, Ngọc Thỉnh,|cTS
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cThS.,|eChủ biên
7001 |aTrần, Phương Thảo,|cThS
852 |xMSVGTL 052841, MSVGTL 053121, MSVGTL 053051, MSVGTL 052988, MSVGTL 052820, MSVGTL 052997, GVGTL 008788, GVGTL 008858, MSVGTL 052616, GVGTL 008827, GVGTL 008836, GVGTL 008797, GVGTL 008801: sách khoanh nợ 2012 ; thanh lý đợt 2/2015: kho MSV 3 cuốn
852 |xMSVGTL 053240, MSVGTL 052926, MSVGTL 052505: khoanh nợ 2012
852 |xMSVGTL 053516: khoanh nợ 2012
852 |xThanh lý 2013: DTCGTL 004350, DSVGTL 000939
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/giaotrinhtotungdansu2005thumbimage.jpg
890|a1387|b5923|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a42000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTL 053403 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1097 Hạn trả:16-01-2012
2 MSVGTL 053115 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 811 Hạn trả:21-06-2013
3 MSVGTL 052871 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 571 Hạn trả:28-06-2013
4 MSVGTL 053041 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 738 Hạn trả:31-01-2015
5 MSVGTL 052688 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 390 Hạn trả:13-06-2015
6 MSVGTL 052942 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 641 Hạn trả:02-06-2016
7 MSVGTL 053463 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1157 Hạn trả:05-06-2017
8 MSVGTL 053535 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1227 Hạn trả:05-06-2017
9 MSVGTL 053304 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 998 Hạn trả:11-06-2017
10 MSVGTL 053441 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2005 Sách tham khảo 2 1135 Hạn trả:12-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 139 
Không có liên kết tài liệu số nào