Luận văn, Luận án
34(V)121.6
Cải cách hành chính hải quan qua thực tiễn tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị :
BBK 34(V)121.6
Tác giả CN Đào, Thị Hoa Sen
Nhan đề Cải cách hành chính hải quan qua thực tiễn tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị :luận văn thạc sĩ luật học /Đào Thị Hoa Sen ; GS. TS. Lê Minh Tâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 70 tr. ;28 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Hải quan
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênLA(1): GVLA 000725
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 001814
000 00000cam a2200000 a 4500
00111074
0023
00413065
005201712060943
008060605s2006 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20171206094302|bmaipt|c201311091110|dthaoct|y200606020419|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)121.6
090 |a34(V)121.6|bĐA - S 2006
1001 |aĐào, Thị Hoa Sen
24510|aCải cách hành chính hải quan qua thực tiễn tổ chức và hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cĐào Thị Hoa Sen ; GS. TS. Lê Minh Tâm hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2006
300 |a70 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 60 38 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aCải cách hành chính
653 |aHải quan
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cLA|j(1): GVLA 000725
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 001814
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2006/lyluanvalichsunhanuocvaphapluat/daothihoasen/adaothihoasenthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
930 |aVũ Thị Lương
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 001814 Đọc sinh viên 34(V)121.6 ĐA - S 2006 Luận án, luận văn 2
2 GVLA 000725 Đọc giáo viên 34(V)121.6 ĐA - S 2006 Luận án, luận văn 1
  1 of 1