Giáo trình
34(V)20(075)
Giáo trình luật thương mại. /
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình luật thương mại. / Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Viết Tý chủ biên ; Nguyễn Như Phát, ... [et al.].
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2006
Mô tả vật lý 499 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công ty
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Từ khóa tự do Doanh nghiệp tư nhân
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhà nước
Từ khóa tự do Luật thương mại
Từ khóa tự do Hợp tác xã
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Khế,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Bùi, Ngọc Cường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Phát,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đặng Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lợi,
Tác giả(bs) CN Ngô, Trí Long,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý,
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
00111194
0021
00413194
005201701131706
008060613s2006 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a20170113170750|bhientt|c201503031600|dhanhlt|y200606130344|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)20(075)
090 |a34(V)20(075)|bGIA 2006
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình luật thương mại. / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Viết Tý chủ biên ; Nguyễn Như Phát, ... [et al.]. |nTập 1 /
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2006
300 |a499 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aCông ty
653 |aCạnh tranh
653 |aDoanh nghiệp tư nhân
653 |aDoanh nghiệp nhà nước
653 |aLuật thương mại
653 |aHợp tác xã
7001 |aNguyễn, Thị Khế,|cThS
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cThS
7001 |aBùi, Ngọc Cường,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cThS
7001 |aNguyễn, Như Phát,|cPGS. TS
7001 |aVũ, Đặng Hải Yến,|cThS
7001 |aLê, Thị Lợi,|cThS
7001 |aNgô, Trí Long,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Viết Tý,|cTS.,|eChủ biên
852 |xMSVGTL 058680, MSVGTL 058605, MSVGTL 058859, MSVGTL 058730: khoanh nợ 2012; Thanh lý 2013: MSVGT 069701, MSVGTL 058387, MSVGTL 059196, MSVGT 069696
852 |xMSVGTL 059174, MSVGTL 058845, MSVGTL 058556, MSVGTL 059173, MSVGTL 059056, MSVGTL 059301, GVGTL 009284, GVGTL 009364, GVGTL 009341, MSVGTL 059181, MSVGTL 059478, MSVGTL 058397, MSVGTL 058424, DTCGTL 004898, MSVGTL 058896: sách khoanh nợ 2012
852 |xMSVGTL 059458, MSVGT 069665, MSVGTL 059410, MSVGTL 059099: khoanh nợ 2012
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/giaotrinhluatthuongmai2006t1thumbimage.jpg
890|a1367|b8609|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
950 |a42000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGTL 059372 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 1048 Hạn trả:19-01-2011
2 MSVGT 087059 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 1361 Hạn trả:08-06-2013
3 MSVGTL 059204 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 881 Hạn trả:31-01-2015
4 MSVGTL 058980 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 664 Hạn trả:02-02-2015
5 MSVGTL 058856 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 542 Hạn trả:07-06-2015
6 MSVGTL 058877 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 562 Hạn trả:09-06-2016
7 MSVGTL 059398 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 1074 Hạn trả:10-06-2016
8 MSVGTL 059345 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 1021 Hạn trả:11-06-2016
9 MSVGTL 059434 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 1109 Hạn trả:12-06-2016
10 MSVGTL 058998 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2006 Giáo trình 682 Hạn trả:08-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 137 
Không có liên kết tài liệu số nào