Bài trích
34(V)31
Về việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài /
BBK 34(V)31
Tác giả CN Nguyễn, Văn Cừ,
Nhan đề Về việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài / Nguyễn Văn Cừ
Tóm tắt Tác giả nêu lên một số ý kiến về điều kiện, quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Các trường hợp này khi áp dụng pháp luật Việt Nam vẫn phải tuân theo những quy định chung
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Thẩm quyền giải quyết
Từ khóa tự do Điều kiện nhận cha
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 4/2006, tr. 3 - 6.
000 00000cam a2200000 a 4500
00111374
0026
00413376
008061011s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201312021353|bmaipt|c201312021353|dmaipt|y200610110401|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)31
1001 |aNguyễn, Văn Cừ,|cTS
24510|aVề việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài /|c Nguyễn Văn Cừ
520 |aTác giả nêu lên một số ý kiến về điều kiện, quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Các trường hợp này khi áp dụng pháp luật Việt Nam vẫn phải tuân theo những quy định chung
653 |aLuật dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hôn nhân gia đình
653 |aThẩm quyền giải quyết
653 |aĐiều kiện nhận cha
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 4/2006, tr. 3 - 6.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào