Sách tham khảo
34(V)015
Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)015
Nhan đề Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : sách chuyên khảo / Đào Trí Úc chủ biên ; Võ Khánh Vinh,... [et al. ]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2007
Mô tả vật lý 559 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Ngân,
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Vượng,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hải,
Tác giả(bs) CN Đào, Bảo Ngọc,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Mai Hiên,
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Hảo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Việt Hương,
Tác giả(bs) CN Dương, Quỳnh Hoa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Kháng,
Tác giả(bs) CN Đào, Trí Úc,
Tác giả(bs) CN Đinh, Duy Thanh,
Tác giả(bs) CN Võ, Khánh Vinh,
Giá tiền 75000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(10): DSVLL 000438-47
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(40): MSVLL 001578-617
000 00000cam a2200000 a 4500
00112622
0022
00414638
008070816s2007 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201310261609|bhanhlt|c201310261609|dhanhlt|y200708150201|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)015
090 |a34(V)015|bMO 2007.
24500|aMô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam :|bsách chuyên khảo /|cĐào Trí Úc chủ biên ; Võ Khánh Vinh,... [et al. ]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2007
300 |a559 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
6531 |aNhà nước
6531 |aNhà nước pháp quyền
7001 |aHoàng, Thị Ngân,|cTS
7001 |aĐinh, Ngọc Vượng,|cPGS. TS
7001 |aPhạm, Hồng Hải,|cPGS. TS
7001 |aĐào, Bảo Ngọc,|cThS
7001 |aHà, Thị Mai Hiên,|cPGS. TS
7001 |aTrần, Đình Hảo,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Thị Việt Hương,|cTS
7001 |aDương, Quỳnh Hoa,|cThS
7001 |aNguyễn, Mạnh Kháng,|cPGS. TS
7001 |aĐào, Trí Úc,|cGS. TSKH.,|eChủ biên
7001 |aĐinh, Duy Thanh,|cThS
7001 |aVõ, Khánh Vinh,|cPGS.TS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(10): DSVLL 000438-47
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(40): MSVLL 001578-617
890|a50|b419|c0|d0
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a75000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLL 001617 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 50
2 MSVLL 001616 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 49
3 MSVLL 001615 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 48
4 MSVLL 001614 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 47
5 MSVLL 001613 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 46
6 MSVLL 001612 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 45
7 MSVLL 001611 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 44
8 MSVLL 001610 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 43
9 MSVLL 001609 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 42
10 MSVLL 001608 Mượn sinh viên 34(V)015 MO 2007. Sách tham khảo 41
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào