Giáo trình
34(V)12(075)
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)12(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, .. [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2008
Mô tả vật lý 587 tr. ;22 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Quản lý hành chính
Từ khóa tự do Quyết định hành chính
Từ khóa tự do Thủ tục hành chính
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Sao,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuỷ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Bình,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Minh Hương,
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
00113173
0021
00415212
008080308s2008 vm| e 00000 vie d
0091 0
039|a201609060940|bhanhlt|c201609060940|dhanhlt|y200803070258|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12(075)
090 |a34(V)12(075)|bGIA 2008
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, .. [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2008
300 |a587 tr. ;|c22 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aLuật hành chính
653 |aQuản lý hành chính
653 |aQuyết định hành chính
653 |aThủ tục hành chính
653 |aVi phạm hành chính
7001 |aBùi, Thị Đào,|cThS
7001 |aHoàng, Quốc Hồng,|cThS
7001 |aHoàng, Văn Sao,|cThS
7001 |aNguyễn, Mạnh Hùng,|cThS
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích,|cThS
7001 |aNguyễn, Phúc Thành
7001 |aNguyễn, Thanh Bình,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Thuỷ,|cThS
7001 |aNguyễn, Trọng Bình,|cThS
7001 |aNguyễn, Văn Quang,|cTS
7001 |aTrần, Thị Hiền,|cThS
7001 |aTrần, Thị Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
852 |xĐền tiền 2016: MSVGT 072153
852 |xMSVGT 071864, MSVGT 071805, MSVGT 071380, MSVGT 071247, MSVGT 071770, MSVGT 071959, MSVGT 070964, MSVGT 071178: sách khoanh nợ 2012; DSVGT 001195, MSVGT 071848 thanh lý 2013 ; thanh lý đợt 2/2015: kho MSV 1 cuốn, rách nát 3 cuốn; MSVGT 071407, MSVGT 071386: khoanh nợ 2016
890|a1494|b8847|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a65000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 071783 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 845 Hạn trả:19-01-2011
2 MSVGT 072171 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 1226 Hạn trả:20-01-2011
3 MSVGT 072163 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 1218 Hạn trả:19-01-2012
4 MSVGT 071987 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 1045 Hạn trả:26-01-2012
5 MSVGT 071147 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 217 Hạn trả:29-07-2012
6 MSVGT 071841 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 902 Hạn trả:27-01-2013
7 MSVGT 071771 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 833 Hạn trả:22-06-2013
8 MSVGT 071031 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 102 Hạn trả:19-06-2014
9 MSVGT 071333 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 400 Hạn trả:20-06-2014
10 MSVGT 070939 Mượn sinh viên 34(V)12(075) GIA 2008 Giáo trình 11 Hạn trả:13-07-2014
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 150 
Không có liên kết tài liệu số nào