Bài trích
34(V)01
Về khái niệm nguồn của pháp luật /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồi,
Nhan đề Về khái niệm nguồn của pháp luật / Nguyễn Thị Hồi
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Nguồn pháp luật
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 2/2008, tr. 25 - 30.
000 00000cam a2200000 a 4500
00113610
0026
00415674
008080429s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201310261518|bmaipt|c201310261518|dmaipt|y200804291624|zvienlp
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cTS
24510|aVề khái niệm nguồn của pháp luật /|cNguyễn Thị Hồi
653 |aPháp luật
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aNguồn pháp luật
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 2/2008, tr. 25 - 30.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào