Bài trích
34(V)01
Về khái niệm nguồn của pháp luật /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồi,
Nhan đề Về khái niệm nguồn của pháp luật / Nguyễn Thị Hồi
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Nguồn pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Nguồn trích Luật học.- Số 2/2008, tr. 25 - 30. Năm: Trường Đại học Luật Hà Nội,
000 00000cam a2200000 a 4500
00113610
0026
00415674
008080429s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201310261518|bmaipt|c201310261518|dmaipt|y200804291624|zvienlp
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cTS
24510|aVề khái niệm nguồn của pháp luật /|cNguyễn Thị Hồi
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aNguồn pháp luật
653 |aPháp luật
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 2/2008, tr. 25 - 30.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào