Giáo trình
34(V)32(075)
Giáo trình Luật hôn nhân gia đình Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)32(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật hôn nhân gia đình Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng hiệu đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2009
Mô tả vật lý 383 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Hôn nhân
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Hồng,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Mai Hiên,
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Lan,
Tác giả(bs) CN Đinh, Trung Tụng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cừ,
Địa chỉ
Địa chỉ
Địa chỉ
000 00000cam a2200000 a 4500
00114811
0021
00416985
005201701131708
008090507s2009 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170113170931|bhientt|c201609220809|dhanhlt|y200905071444|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)32(075)
090 |a34(V)32(075)|bGIA 2009
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật hôn nhân gia đình Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng hiệu đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2009
300 |a383 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hôn nhân gia đình
653 |aGia đình
653 |aHôn nhân
7001 |aBùi, Minh Hồng,|cThS
7001 |aHà, Thị Mai Hiên,|cPGS. TS
7001 |aNgô, Thị Hường,|cTS
7001 |aNguyễn, Phương Lan,|cTS
7001 |aĐinh, Trung Tụng,|cTS.,|eHiệu đính
7001 |aNguyễn, Văn Cừ,|cTS.,|eChủ biên
852 |xĐền tiền 2016: MSVGT 076401, 076421, 076110, 076623
852 |xMSVGT 076803 khoanh nợ 2012 ; thanh lý đợt 2/2015: kho MSV 1 cuốn, rách nát 8 cuốn ; MSVGT 076838, MSVGT 076882, MSVGT 076122: khoanh nợ 2016
852 |xThanh lý 2013: MSVGT 076001, MSVGT 076112, MSVGT 076262, MSVGT 076336, MSVGT 076592, MSVGT 076851, MSVGT 076857, MSVGT 076879, MSVGT 076808, MSVGT 076881, MSVGT 076009
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/giaotrinhluathonnhanvagiadinhvn2009thumbimage.jpg
890|a968|b7651|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a38000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 076654 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 702 Hạn trả:19-01-2011
2 MSVGT 076495 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 566 Hạn trả:15-01-2012
3 MSVGT 076399 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 480 Hạn trả:21-01-2013
4 MSVGT 076109 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 218 Hạn trả:21-01-2013
5 MSVGT 076155 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 253 Hạn trả:08-06-2013
6 MSVGT 076873 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 891 Hạn trả:27-06-2013
7 MSVGT 076626 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 680 Hạn trả:12-06-2014
8 MSVGT 076535 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 602 Hạn trả:08-06-2015
9 MSVGT 076484 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 557 Hạn trả:14-01-2017
10 MSVGT 076018 Mượn sinh viên 34(V)32(075) GIA 2009 Giáo trình 132 Hạn trả:15-01-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 97 
Không có liên kết tài liệu số nào