Luận văn, Luận án
34(V)526
Quyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong Tố tụng dân sự Việt Nam :
BBK 34(V)526
Tác giả CN Trần, Đức Thành
Nhan đề Quyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong Tố tụng dân sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Trần Đức Thành ; TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2011
Mô tả vật lý 82 tr. ;28 cm.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khởi kiện
Từ khóa tự do Quyền khởi kiện
Từ khóa tự do Bảo đảm quyền khởi kiện
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 004785-6
000 00000cam a2200000 a 4500
00123519
0023
00425922
005201712111606
008111111s2011 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20171211160634|byenkt|c201310221511|dthaoct|y201111111540|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)526
090 |a34(V)526|bTR - T 2011
1001 |aTrần, Đức Thành
24510|aQuyền khởi kiện và bảo đảm quyền khởi kiện trong Tố tụng dân sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cTrần Đức Thành ; TS. Trần Anh Tuấn hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2011
300 |a82 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học : Luật Tố tụng dân sự. 60 38 30. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011.
653 |aLuật Dân sự
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aKhởi kiện
653 |aQuyền khởi kiện
653 |aBảo đảm quyền khởi kiện
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 004785-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2011/luatdansuvatotungdansu/tranducthanh/atranducthanhthumbimage.jpg
890|a2|b66|c1|d0
930 |aChu Th? Thao
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 004786 Đọc sinh viên 34(V)526 TR - T 2011 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 004785 Đọc sinh viên 34(V)526 TR - T 2011 Luận án, luận văn 1
  1 of 1