Giáo trình
34(T)02(075)
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới /
Kí hiệu phân loại 34(T)02(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, Vũ Thị Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2012
Mô tả vật lý 438 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Lịch sử Nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN Phạm, Việt Hà
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Quý,
Tác giả(bs) CN Phạm, Điềm,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Nga,
Giá tiền 44000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(300): MSVGT 086685-984
000 00000cam a2200000 a 4500
00124606
0021
00427025
008120412s2012 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201310311058|bthaoct|c201310311058|dthaoct|y201204121421|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(T)02(075)
090 |a34(T)02(075)|bGIA 2012
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, Vũ Thị Nga
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2012
300 |a438 tr. ;|c21 cm.
653 |aPháp luật
653 |aNhà nước
653 |aThế giới
653 |aLịch sử Nhà nước và pháp luật
7001 |aPhạm, Việt Hà
7001 |aPhạm, Thị Quý,|cThS
7001 |a Phạm, Điềm,|echủ biên
7001 |aPhạm, Thị Thu Hiền,|cThS
7001 |aVũ Thị Nga,|cThS.|echủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(300): MSVGT 086685-984
890|a300|b2406|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
950 |a44000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 086984 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 300
2 MSVGT 086983 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 299
3 MSVGT 086982 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 298 Hạn trả:04-11-2019
4 MSVGT 086981 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 297
5 MSVGT 086980 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 296
6 MSVGT 086979 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 295 Hạn trả:25-10-2019
7 MSVGT 086978 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 294
8 MSVGT 086977 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 293
9 MSVGT 086976 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 292 Hạn trả:11-11-2019
10 MSVGT 086975 Mượn sinh viên 34(T)02(075) GIA 2012 Giáo trình 291
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30 
Không có liên kết tài liệu số nào