Sách tham khảo
1D(07)
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
Kí hiệu phân loại 1D(07)
Nhan đề Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường Đại học, Cao đẳng / Phạm Văn Sinh chủ biên ; Phạm Quang Phan,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia - Sự thật,2013
Mô tả vật lý 696 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Nguyên lý
Từ khóa tự do Câu hỏi kiểm tra
Từ khóa tự do Câu hỏi thi
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm
Tác giả(bs) CN Dương, Văn Duyên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Đức Hiếu,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Sinh,
Tác giả(bs) CN Nghiêm, Thị Châu Giang,
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Phan,
Giá tiền 107000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(10): DSVTKM 000909-18
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTKM(390): MSVTKM 009254-643
000 00000cam a2200000 a 4500
00132487
0022
00435076
008131224s2013 vm| aed 000 0 vie d
0091 0
039|a201312241610|bthaoct|c201312241610|dthaoct|y201312240932|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a1D(07)
090 |a1D(07)|bNGÂ 2013
24500|aNgân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :|bdùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường Đại học, Cao đẳng /|cPhạm Văn Sinh chủ biên ; Phạm Quang Phan,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia - Sự thật,|c2013
300 |a696 tr. ;|c21 cm.
653 |aTriết học
653 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aNguyên lý
653 |aCâu hỏi kiểm tra
653 |aCâu hỏi thi
653 |aCâu hỏi trắc nghiệm
7001 |aDương, Văn Duyên,|cTS
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS
7001 |aĐoàn, Đức Hiếu,|cPGS. TS
7001 |aPhạm, Văn Sinh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNghiêm, Thị Châu Giang,|cThS
7001 |aPhạm, Quang Phan,|cGS. TS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(10): DSVTKM 000909-18
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTKM|j(390): MSVTKM 009254-643
890|a400|b2074|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
950 |a107000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 009643 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 400
2 MSVTKM 009642 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 399
3 MSVTKM 009641 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 398
4 MSVTKM 009640 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 397
5 MSVTKM 009639 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 396
6 MSVTKM 009638 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 395
7 MSVTKM 009637 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 394
8 MSVTKM 009636 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 393
9 MSVTKM 009635 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 392
10 MSVTKM 009634 Mượn sinh viên 1D(07) NGÂ 2013 Sách tham khảo 391
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40 
Không có liên kết tài liệu số nào