Sách tham khảo
3KV1(07)
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 3KV1(07)
Nhan đề Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Viết Thông chủ biên ; Đinh Xuân Lý, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đăng Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia - Sự thật,2013
Mô tả vật lý 236 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng
Từ khóa tự do Câu hỏi kiểm tra
Từ khóa tự do Câu hỏi thi
Từ khóa tự do Câu hỏi tự luận
Từ khóa tự do Đề thi trắc nghiệm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Quang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hảo,
Tác giả(bs) CN Đinh, Xuân Lý,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông,
Giá tiền 41000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(10): DSVKD 001632-41
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTKM(190): MSVTKM 009834-10023
000 00000cam a2200000 a 4500
00132489
0022
00435078
005201612191047
008131224s2013 vm| aed 000 0 vie d
0091 0
039|a20161219104736|bhientt|c201312241607|dthaoct|y201312240957|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a3KV1(07)
090 |a3KV1(07)|bNGÂ 2013
24500|aNgân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam :|bdùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường Đại học, Cao đẳng /|cNguyễn Viết Thông chủ biên ; Đinh Xuân Lý, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đăng Quang
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia - Sự thật,|c2013
300 |a236 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aĐảng cộng sản
653 |aĐường lối cách mạng
653 |aCâu hỏi kiểm tra
653 |aCâu hỏi thi
653 |aCâu hỏi tự luận
653 |aĐề thi trắc nghiệm
7001 |aNguyễn, Đăng Quang
7001 |aNguyễn, Văn Hảo,|cPGS. TS
7001 |aĐinh, Xuân Lý,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Viết Thông,|cPGS. TS..|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(10): DSVKD 001632-41
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTKM|j(190): MSVTKM 009834-10023
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/nganhangcauhoiduongloithumbimage.jpg
890|a200|b1406|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
950 |a41000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTKM 010023 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 200
2 MSVTKM 010022 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 199
3 MSVTKM 010021 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 198
4 MSVTKM 010020 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 197
5 MSVTKM 010019 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 196
6 MSVTKM 010018 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 195
7 MSVTKM 010017 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 194
8 MSVTKM 010016 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 193
9 MSVTKM 010015 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 192
10 MSVTKM 010014 Mượn sinh viên 3KV1(07) NGÂ 2013 Giáo trình 191
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào