Giáo trình
34(V)11(075)
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)11(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2014
Mô tả vật lý 575 tr. ;22 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thái
Tác giả(bs) CN Lưu, Trung Thành
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Đức
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Thể
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tình
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng
Tác giả(bs) CN Vũ, Hồng Anh
Giá tiền 80000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHP(50): DSVGT 004511-60
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(650): MSVGT 091408-2057
000 00000cam a2200000 a 4500
00135387
0021
00438026
008140909s2014 vm| aed 000 0 vie d
0091 0
039|a201506090940|bthaoct|c201506090940|dthaoct|y201409091549|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)11(075)
090 |a34(V)11(075)|bGIA 2014
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh
250 |aTái bản lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2014
300 |a575 tr. ;|c22 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Hiến pháp
7001 |aPhạm, Đức Bảo
7001 |aNguyễn, Thị Hoa
7001 |aNguyễn, Văn Thái
7001 |aLưu, Trung Thành
7001 |aBùi, Xuân Đức|cPGS.TS.
7001 |aLê, Hữu Thể|cTS.
7001 |aLê, Minh Tâm|cGS.TS.
7001 |aNguyễn, Đăng Dung|cGS.TS.
7001 |aNguyễn, Thị Phương|cThS.
7001 |aPhạm, Thị Tình|cThS.
7001 |aThái, Vĩnh Thắng|cGS. TS.
7001 |aVũ, Hồng Anh|cPGS.TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHP|j(50): DSVGT 004511-60
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(650): MSVGT 091408-2057
890|a700|b3049|c0|d0
950 |a80000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 004511 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 1
2 DSVGT 004512 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 2
3 DSVGT 004513 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 3
4 DSVGT 004514 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 4
5 DSVGT 004515 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 5
6 DSVGT 004516 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 6 Hạn trả:20-03-2018
7 DSVGT 004517 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 7
8 DSVGT 004518 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 8
9 DSVGT 004519 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 9
10 DSVGT 004520 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2014 Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 70 
Không có liên kết tài liệu số nào