Luận văn, Luận án
34(V)201
Pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam :
BBK 34(V)201
Tác giả CN Trần, Thị Bảo Ánh
Nhan đề Pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam :luận án tiến sĩ luật học /Trần Thị Bảo Ánh ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý, TS. Phan Chí Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội,2014
Mô tả vật lý 163 tr. ;28 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Mua bán doanh nghiệp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006394-5
000 00000cam a2200000 a 4500
00135501
0023
00438141
005201705311006
008140918s2014 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170531100653|byenkt|c20170531100206|dyenkt|y201409181508|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)201
090 |a34(V)201|bTR - A 2014
1001 |aTrần, Thị Bảo Ánh
24510|aPháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam :|bluận án tiến sĩ luật học /|cTrần Thị Bảo Ánh ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý, TS. Phan Chí Hiếu
260 |aHà Nội,|c2014
300 |a163 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aMua bán doanh nghiệp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006394-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2014/tranthibaoanh/atranthibaoanhthumbimage.jpg
890|a2|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006395 Đọc sinh viên 34(V)201 TR - A 2014 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006394 Đọc sinh viên 34(V)201 TR - A 2014 Luận án, luận văn 1
  1 of 1