Luận văn, Luận án
34(V131)014.2
Đảm bảo quyền con người của bị cáo trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định hiện nay :
BBK 34(V131)014.2
Tác giả CN Hoàng, Tiến Nam
Nhan đề Đảm bảo quyền con người của bị cáo trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định hiện nay :luận văn thạc sĩ luật học /Hoàng Tiến Nam ; PGS. TS Nguyễn Văn Động hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2014
Mô tả vật lý 75 tr. ;28 cm
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Bị cáo
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Nam Định
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006544-5
000 00000cam a2200000 a 4500
00136036
0023
00438683
005201708310924
008141024s2014 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170831092420|bmaipt|c201410241356|dthaoct|y201410240832|znhunt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V131)014.2
090 |a34(V131)014.2|bHO - N 2014
1001 |aHoàng, Tiến Nam
24510|aĐảm bảo quyền con người của bị cáo trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định hiện nay :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cHoàng Tiến Nam ; PGS. TS Nguyễn Văn Động hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2014
300 |a75 tr. ;|c28 cm
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật : 60 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014
653 |aQuyền con người
653 |aXét xử
653 |aBị cáo
653 |aTòa án
653 |aNam Định
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006544-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2014/lyluanlichsunhanuocvaphapluat/hoangtiennam/ahoangtiennamthumbimage.jpg
890|a2|b7|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006545 Đọc sinh viên 34(V131)014.2 HO - N 2014 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006544 Đọc sinh viên 34(V131)014.2 HO - N 2014 Luận án, luận văn 1
  1 of 1