Luận văn, Luận án
34(V)115.1
Bảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay :
BBK 34(V)115.1
Tác giả CN Hoàng, Minh Hiếu
Nhan đề Bảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay :luận án tiến sĩ luật học /Hoàng Minh Hiếu ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2014
Mô tả vật lý 184 tr. ;28 cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Bầu cử
Từ khóa tự do Đại biểu
Từ khóa tự do Quốc hội
Từ khóa tự do Giám sát
Từ khóa tự do Cử tri
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006532-3
000 00000cam a2200000 a 4500
00136041
0023
00438688
005201706021100
008141024s2014 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170602110035|byenkt|c201410241614|dmaipt|y201410241513|znhunt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)115.1
090 |a34(V)115.1|bHO - H 2014
1001 |aHoàng, Minh Hiếu
24510|aBảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay :|bluận án tiến sĩ luật học /|cHoàng Minh Hiếu ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2014
300 |a184 tr. ;|c28 cm
502 |aLuận án tiến sỹ luật học. Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật : 62 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2014
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aBầu cử
653 |aĐại biểu
653 |aQuốc hội
653 |aGiám sát
653 |aCử tri
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006532-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2014/hoangminhhieu/ahoangminhhieuthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006533 Đọc sinh viên 34(V)115.1 HO - H 2014 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006532 Đọc sinh viên 34(V)115.1 HO - H 2014 Luận án, luận văn 1
  1 of 1