Giáo trình
34(V)22(075)
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)22(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2015
Mô tả vật lý 410 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật ngân hàng Việt Nam, bao gồm: ngân hàng nhà nước Việt Nam; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán của các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính, dịch vụ và pháp luật về ngoại hối.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Luật Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Võ, Đình Toàn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Ngọc,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
Giá tiền 54000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 005067-76
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 093638-787
000 00000cam a2200000 a 4500
00137428
0021
00440228
005201707041015
008150506s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047206810
039|a20170704101548|bmaipt|c201508071247|dluongvt|y201505061016|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)22(075)
090 |a34(V)22(075)|bGIA 2015
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Võ Đình Toàn chủ biên ; Vũ Văn Cương,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2015
300 |a410 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật ngân hàng Việt Nam, bao gồm: ngân hàng nhà nước Việt Nam; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán của các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính, dịch vụ và pháp luật về ngoại hối.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aNgân hàng
653 |aLuật Ngân hàng
7001 |aVõ, Đình Toàn,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.
7001 |aNguyễn, Đức Ngọc,|cThS.
7001 |aTrương, Thị Kim Dung,|cTS.
7001 |aVũ, Văn Cương,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 005067-76
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 093638-787
890|a160|b691|c0|d0
950 |a54000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 093680 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 43 Hạn trả:05-06-2016
2 MSVGT 093755 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 118
3 MSVGT 093669 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 32
4 MSVGT 093655 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 18
5 MSVGT 093778 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 141
6 MSVGT 093735 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 98
7 MSVGT 093712 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 75
8 MSVGT 093703 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 66
9 MSVGT 093769 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 132
10 MSVGT 093746 Mượn sinh viên 34(V)22(075) GIA 2015 Giáo trình 109
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16 
Không có liên kết tài liệu số nào