Luận văn, Luận án
34(V)209
Pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp :
BBK 34(V)209
Tác giả CN Lê, Vương
Nhan đề Pháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp :luận văn thạc sĩ luật học /Lê Vương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 69 tr. ;28 cm. +
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Bán hàng đa cấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 006933-4
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2770
000 00000cam a2200000 a 4500
00139218
0023
00442037
005201707170831
008150917s2015 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170717083145|bmaipt|c201510141655|dluongvt|y201509170918|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)209
090 |a34(V)209|bLÊ - V 2015
1001 |aLê, Vương
24510|aPháp luật Việt Nam hiện hành về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cLê Vương ; PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2015
300 |a69 tr. ;|c28 cm. +|efile tóm tắt
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2015
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aKinh doanh
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aBán hàng đa cấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 006933-4
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=2770
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2015/luatkinhte/levuong/alevuongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 006934 Đọc sinh viên 34(V)209 LÊ - V 2015 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 006933 Đọc sinh viên 34(V)209 LÊ - V 2015 Luận án, luận văn 1
  1 of 1