Luận văn, Luận án
34(V)523
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích, tuyên bố chết đối với một cá nhân theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh :
BBK 34(V)523
Tác giả CN Hoàng, Xuân Hiếu
Nhan đề Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích, tuyên bố chết đối với một cá nhân theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh :luận văn thạc sĩ luật học /Hoàng Xuân Hiếu ; TS. Lê Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội ,2015
Mô tả vật lý 64 tr. ;28 cm. +
Tóm tắt Trình bày khái quát về thủ tục tuyên bố mất tích, tuyên bố chết. Nêu các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về vấn đề này tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tuyên bố chết
Từ khóa tự do Tuyên bố mất tích
Từ khóa tự do Quyền yêu cầu
Từ khóa tự do Thủ tục giải quyết yêu cầu
Từ khóa tự do Đông Anh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007138-9
000 00000cam a2200000 a 4500
00139710
0023
00442535
005201709110831
008151020s2015 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170911083112|byenkt|c201510291119|dluongvt|y201510201445|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)523
090 |a34(V)523|bHO - H 2015
1001 |aHoàng, Xuân Hiếu
24510|aThủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố mất tích, tuyên bố chết đối với một cá nhân theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cHoàng Xuân Hiếu ; TS. Lê Thu Hà hướng dẫn
260 |aHà Nội ,|c2015
300 |a64 tr. ;|c28 cm. +|efile tóm tắt
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2015
520 |aTrình bày khái quát về thủ tục tuyên bố mất tích, tuyên bố chết. Nêu các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về vấn đề này tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh và đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
653 |aTố tụng dân sự
653 |aTuyên bố chết
653 |aTuyên bố mất tích
653 |aQuyền yêu cầu
653 |aThủ tục giải quyết yêu cầu
653 |aĐông Anh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007138-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2015/luatdansuvatotungdansu/hoangxuanhieu/ahoangxuanhieuthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007139 Đọc sinh viên 34(V)523 HO - H 2015 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007138 Đọc sinh viên 34(V)523 HO - H 2015 Luận án, luận văn 1
  1 of 1