Luận văn, Luận án
34(V)528
Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam :
BBK 34(V)528
Tác giả CN Đoàn, Thị Xuân Son
Nhan đề Bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Đoàn Thị Xuân Son ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 69 tr. ;28 cm. +
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự. Phân tích nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo đảm tranh tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thủ tục tố tụng
Từ khóa tự do Tranh tụng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007234-5
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=3369
000 00000cam a2200000 a 4500
00140373
0023
00443204
005201709110818
008160119s2015 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20170911081807|byenkt|c201610211750|dluongvt|y201601190855|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)528
090 |a34(V)528|bĐO - S 2015
1001 |aĐoàn, Thị Xuân Son
24510|aBảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cĐoàn Thị Xuân Son ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2015
300 |a69 tr. ;|c28 cm. +|efile tóm tắt
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2015
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự. Phân tích nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo đảm tranh tụng tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aThủ tục tố tụng
653 |aTranh tụng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007234-5
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=3369
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2015/luatdansuvatotungdansu/doanthixuanson/adoanthixuansonthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007235 Đọc sinh viên 34(V)528 ĐO - S 2015 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007234 Đọc sinh viên 34(V)528 ĐO - S 2015 Luận án, luận văn 1
  1 of 1