Bài trích
34(V)52
Bình luận các quy định về giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 /
BBK 34(V)52
BBK 34(V)55
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Chí,
Nhan đề Bình luận các quy định về giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 / Nguyễn Hữu Chí
Tóm tắt Giới thiệu, phân tích, bình luận những nội dung mới của BLTTDS 2015 về Tố tụng lao động tại TAND trên cơ sở quan điểm, giải quyết mối quan hệ giữa cái chung (tố tụng dân sự) và cái riêng (tố tụng lao động), cũng như từ thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân ở nước ta.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng lao động
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Tranh chấp lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 12/2015, tr. 11 - 18.
000 00000cam a2200000 a 4500
00140565
0026
00443398
00520160128085502.0
008160128s vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201605311441|bmaipt|c201605311441|dmaipt|y201601280859|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52
084 |a34(V)55
1001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.
24510|aBình luận các quy định về giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án nhân dân trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 /|cNguyễn Hữu Chí
520 |aGiới thiệu, phân tích, bình luận những nội dung mới của BLTTDS 2015 về Tố tụng lao động tại TAND trên cơ sở quan điểm, giải quyết mối quan hệ giữa cái chung (tố tụng dân sự) và cái riêng (tố tụng lao động), cũng như từ thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân ở nước ta.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aLuật Tố tụng lao động
653 |aQuan hệ lao động
653 |aTranh chấp lao động
653 |aViệt Nam
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 12/2015, tr. 11 - 18.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào