Giáo trình
34(V)122(075)
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2015
Mô tả vật lý 322 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng,
000 00000cam a2200000 a 4500
00140925
0021
00443759
008160310s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786048107130
039|a201603141450|bluongvt|c201603141450|dluongvt|y201603101558|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122(075)
090 |a34(V)122(075)|bGIA 2015
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Xây dựng văn bản pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2015
300 |a322 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
653 |aGiáo trình
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aViệt Nam
7001 |aCao, Kim Oanh,|cThS.
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Minh Hà,|cThS.
7001 |aTrần, Thị Vượng,|cThS.
890|a502|b907|c0|d0
950 |a42000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 095242 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 181 Hạn trả:20-01-2017
2 MSVGT 095370 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 309 Hạn trả:21-01-2017
3 MSVGT 095229 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 168 Hạn trả:08-06-2017
4 MSVGT 095302 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 241 Hạn trả:09-06-2017
5 MSVGT 095404 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 343 Hạn trả:10-06-2017
6 MSVGT 095514 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 453 Hạn trả:10-06-2017
7 MSVGT 095550 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 489 Hạn trả:10-06-2017
8 MSVGT 095286 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 225 Hạn trả:10-06-2017
9 MSVGT 095263 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 202 Hạn trả:10-06-2017
10 MSVGT 095077 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 16 Hạn trả:10-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 51 
Không có liên kết tài liệu số nào