Giáo trình
34(V)122(075)
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2015
Mô tả vật lý 322 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Hà,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,
Giá tiền 42000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(502): MSVGT 095062-561, MSVGT 095659-60
000 00000cam a2200000 a 4500
00140925
0021
00443759
008160310s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786048107130
039|a201603141450|bluongvt|c201603141450|dluongvt|y201603101558|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122(075)
090 |a34(V)122(075)|bGIA 2015
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Xây dựng văn bản pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2015
300 |a322 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aGiáo trình
7001 |aCao, Kim Oanh,|cThS.
7001 |aTrần, Thị Vượng,|cThS.
7001 |aHoàng, Minh Hà,|cThS.
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(502): MSVGT 095062-561, MSVGT 095659-60
890|a502|b1500|c0|d0
950 |a42000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 095660 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 502
2 MSVGT 095659 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 501
3 MSVGT 095561 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 500
4 MSVGT 095560 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 499
5 MSVGT 095559 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 498
6 MSVGT 095558 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 497
7 MSVGT 095557 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 496
8 MSVGT 095556 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 495
9 MSVGT 095555 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 494 Hạn trả:28-05-2018
10 MSVGT 095554 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2015 Giáo trình 493
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 51 
Không có liên kết tài liệu số nào